top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava yhdistys

Nimi: Boston Promenade-yhdistys ry

Y-tunnus: 1524567-6

Osoite: Vaasankatu 10

Postinumero: 00500

Postitoimipaikka: HELSINKI

Sähköpostiosoite: boston@bostonpromenade.com

2. Rekisten käyttötarkoitus

 

Kerättäviä käyttötietoja käytetään:

Käyttäjien tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

2. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen jäsenten nimet, yhdistyksen entisten jäsenten nimet, yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, yhdistyksen jäsenten valokuvat.

3. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään nettisivuilla ja mikäli asianomainen haluaa henkilötietonsa poistettavaksi on hänen otettava yhteyttä Boston Promenade-yhdistys ry:n jäseniin. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

- Henkilöltä itseltään.

- Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

6. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

7. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle yhdistykselle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page